M. Šváb – insolvenční správce a spol – nabídka k prodeji vozidla Škoda Octavia II

Insolvenční správce M. Šváb – insolvenční správce a spol. nabízí k prodeji v rámci insolvenčního řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 3900 / 2022, ve věci dlužníků, Pavel Dočekal, nar. 18.12.1979 a Věra Dočekalová, nar. 7.11.1992, oba Ratibořice 19, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, a to:

Osobní automobil:

Tovární značka: Škoda Octavia II

SPZ: 4J99398

VIN: TMBHE61Z0725106810

Modelový rok : 2007

Barva: šedá

Palivo: NM

Zdvihový objem: 1.968 cm3

Stav tachometru: 296.269 km

STK do 9. 10. 2022, reg. značky deponované na MÚ Svitavy. Po předchozí domluvě možnost prohlídky.

Podmínky prodeje byly stanoveny usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21. 11. 2022, č.j. KSBR 30 INS 3900/2022-B-21,

a) nabídka prodeje bude zveřejněna,

b) prodáno bude nejvyšší nabídce, minimálně však za kupní cenu ve výši 55 000 Kč,

c) veškeré náklady spojené s přímým prodejem ponese kupující,

d) kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. Kupní cena musí být uhrazena na základě výzvy insolvenčního správce se sdělením čísla účtu.

Nabídku kupní ceny učiňte nejpozději do 31.3.2023, a to písemně na adresu: M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy, nebo elektronicky na adresu: milan.svab@m-svab.cz.