Úvodní stránka

Naše veřejná obchodní společnost M. Šváb – insolvenční správce a spol. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 6. ledna 2016, a to spojením činností dvou insolvenčních správců, JUDr. Milana Švába a Mgr. Milana Švába.

JUDr. Milan Šváb, působil již jako správce konkursní podstaty dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a od roku 2011 působí jako insolvenční správce dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon)

Mgr. Milan Šváb, vykonává činnosti insolvenčního správce, dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon)