Služby

Naše společnost v rámci činností insolvenčního správce poskytuje poradenství v oblasti insolvenčního řízení, zejména při zpracování insolvenčního návrhu na zjištění úpadku, prohlášení konkurzu nebo povolení oddlužení, při zpracování přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, poskytování konzultací v průběhu trvání insolvenčního řízení dlužníkům, kterým byl naší společností vypracován a za ně podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.