Lesní pozemek parcelního čísla 3677/3 o výměře 201 m2, na listu vlastnictví č. 3095 vedeného pro kat. území a obec Kuřim

Insolvenční správce dlužníka, pana Ing. Martina Jaskulky, sp. zn. KSBR 27 INS 653/2020, nabízí k prodeji:

– pozemek parcelního čísla 3677/3, lesní pozemek o výměře 201 m2, zapsaný Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 3095 vedeného pro kat. území a obec Kuřim

Podmínky prodeje:

K pozemku uplatnil právo ze zajištění věřitel, který udělil pokyn ke zpeněžení, a to nejvyšší nabídce s tím, že minimální kupní cena musí být 6.000,00 Kč. Kupní cena musí být uhrazena na základě výzvy insolvenčního správce se sdělením čísla účtu před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Nabídku kupní ceny učiňte nejpozději do 15. 6. 2021, a to písemně na adresu: M. Šváb – insolvenční správce a spol., náměstí Míru 49/67, 568 02 Svitavy nebo elektronicky na adresu: milan.svab@m-svab.cz.